• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Pagkatao at Teknolohiya: Mga Isyu ng Etika sa Makabagong Medisina

  Comments are closed.

  http://nbdb.xeozone.net/wp-content/uploads/2015/07/pagkatao1.png
  • Pagkatao at Teknolohiya: Mga Isyu ng Etika sa Makabagong Medisina
  • Author: Leonardo D. De Castro
  • Award Title: Winner, National Book Award, Philosophy, 1998
  • Description: “Kapansin-pansin ngayon sa mga pahayagan, radyo, at telebisyon ang mga balita tungkol sa aborsyon, euthanasia, assisted suicide, cloning, teknolohiyang pangreproduksiyon, genetic engineering, at iba pang paksa na kinatatagpuan ng nag-uumapaw na bugtong tungkol sa katayuan at hinaharap ng tao. Sa harap ng mga ito, hindi maaaring manatiling mga tagapanood lamang ang mga pangkaraniwang tao. Kailangang masangkot ang pangkaraniwang tao sa mga pag-aaral at pagpapasya sapagkat siya man ay may malaking taya sa mga maaaring mangyari. Hangarin ng aklat na ito na makatulong sa paglilinaw ng mga isyung tinutukoy.”—Mula sa paunang salita
  • Place/Date Published: Quezon CIty: U.P. Sentro ng Wikang Filipino, 1999
  • ISBN No.: 9718781897
  • No. of pages: 152