• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Pagsalubong sa Habagat

  Comments are closed.

  http://nbdb.xeozone.net/wp-content/uploads/2015/07/pagsalubong1.png
  • Pagsalubong sa Habagat
  • Author: Lamberto E. Antonio
  • Award Title: Winner, National Book Award, Poetry, 1986
  • Description: Also published by Kaunlaran Press, 1986. Nagsimulang makilala si Lamberto E. Antonio sa masugid niyang pagtataguyod ng modernismo sa tulang Pilipino. Sa paglabas ng kanyang Hagkis ng Talahib (1980), naging ganap ang pagkilala sa natatangi niyang kakayahang isataludtod ang “damdaming naninigid at paniwalang pinakalirip.” Ang Pagsalubong sa Habagat ang pinakahuling yugto ng kanyang masagisag at maharayang pagsisiwalat.
  • Place/Date Published: Quezon City: Aklat Peskador, 1986
  • ISBN No.: 971101503
  • No. of pages: 87