• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Ang Etika ni Sto. Tomas de Aquino: Mga Piniling Teksto

  Ang Etika ni Sto. Tomas de Aquino: Mga Piniling Teksto

  Thomas Aquinas

  Winner, National Book Award, Translation, 2003
  Translated by Tomas G. Rosario Jr.
  “Ang pasimulang pagsasalin ni Dr. Tomas Rosario Jr. sa bahaging etikal ng Summa Theologiae ni Santo Tomas de Aquino ay isang matibay na hakbang upang palalimin ang pang-unawa ng mga Filipino tungkol sa tunay na kagandahan. Ang tunay na kagandahan ay nag-uugat sa mabuting kalooban. Ang magandang Filipino ay ang Filipinong may mabuting kalooban, sapagkat nababatay sa pagpapahalaga at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Makakatulong ang paglalagom ni Dr. Rosario sa paksa ng bawat kapitulo sa pang-unawa ng mga turo ng santo.”?Enrico Gonzales, OP, provincial socius, Dominican Province of the Philippines
  Manila: University of Santo Tomas Publishing House, 2003
  ISBN: 971-506-229-1
  283 pages

  No Comments Yet.

  Leave a comment