• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Bagay-Bagay

  Bagay-Bagay

  Teo Antonio

  Winner, National Book Award, Poetry, 1992
  “Noong Hunyo 1988, naisipan kong bumuo ng isang koleksyon ng tula tungkol sa anumang bagay na nasa ating paligid, ilarawan ang kabuluhan at kahulugan nito. Unang bumugso sa aking diwa na parang bukal ng tubig ang pagsulat ng tulang ‘Bagay-Bagay.’ Maganda ang dating sa pakiramdam ko. May ilang rebisyon din ang ginawa ko at dito umikot ang lahat. Nabuo ang may limang seksyon ng koleksyong Bagay-Bagay noong Oktubre 1991.”?Teo Antonio
  Pasig City: Anvil Publishing, 1992
  ISBN: 971-270-248-0, 971-270-233-2
  134 pages

  No Comments Yet.

  Leave a comment