• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Biro-Biro Kung Sanlan

  Biro-Biro Kung Sanlan

  Teo Antonio

  Winner, National Book Award, Poetry, 1982
  Matagal na nating sinasabi na kailangang pagsilbihin sa mamamayan ang literatura. Maraming implikasyon ang pahayag na ito, at mabigat ang kaakibat na responsibilidad. Sa librong ito ay ipinapakita ni Antonio ang isang paraan ng pagtugon sa nasabing panawagan. Syempre pa, alam natin na kailangang lalong maging sensitibo sa pintig, kulay, lasa, tunog, amoy, at hugis ng paligid; kailangang lalong maging matalas sa pagsusuri sa mga nagyayari. Higit sa lahat, alam natin na kailangan ang ibayong pakikipagkaisa sa nakararaming mamamayan sa pagsusulong ng layuning makabaya’t demokratiko.” ?Romulo A. Sandoval, sa paunang salita
  Quezon CIty: Tagak Series, 1982
  ISBN: No Record
  77 pages

  No Comments Yet.

  Leave a comment