• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Etsa-Puwera

  Etsa-Puwera

  Jun Cruz Reyes

  Winner, National Book Award, Fiction, 2000
  Ito ay kuwento ng mga taong laging nasa laylayan lamang ng kapangyarihan. Mga minorya sila noong panahon ng Kastila. Mga ilustrado na alanganing Indio o Filipino, o lider kaya ng kulto. Kuwento rin ito ng mga taong may kapansanan sa katawan. Sila na hindi maganda o buo sa pamantayan ng “normal” na lipunan. Sila na salat sa pinag-aralan, at salat sa kabuhayan. Silang namumundok pa rin hanggang sa ngayon sa paghahanap ng laya. Silang nagsusulat para may makausap. Noon at ngayon, sila ang mga etsa-puwera, kabahagi ng lipunan, pero laging tinatapakan.
  Quezon City: University of the Phillipines Press, 1998
  ISBN: 971-542-232-2
  409 pages

  No Comments Yet.

  Leave a comment