• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Kasaysayan ng Kaluto ng Bayan

  Kasaysayan ng Kaluto ng Bayan

  Milagros Santiago Enriquez

  Winner, National Book Award, Cookbooks and Food, 1995
  “Naitala ng may-akda sa kanyang Kasaysayan ng Kaluto ng Bayan ang mga karanasan ng ating mga ninuno tungkol sa ating mga pagkain na naglalarawan ng pinagdaanang kasaysayan ng ating bayan.”?Carmen D. Padilla, commissioner, National Commission for Culture and the Arts
  Manila: Zita Publishing, 1995
  ISBN: 971-892-600-3
  142 pages

  No Comments Yet.

  Leave a comment