• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Liyab sa Alaala

  Liyab sa Alaala

  Roberto Anonuevo

  Winner, National Book Award, Poetry, 2004
  Hinihigit ng aklat na Liyab sa Alaala ang mga posibilidad ng bait, dunong, at katwiran, samantalang itinatampok sa naiibang hagod ang mga talinhaga, dalumat, at hulagway na pawang Filipino at Asyano ang sensibilidad. Inilalantad din nito ang kahanga-hangang birtud at talisik ni Roberto T. Anonuevo bilang primera-klaseng makata ng kanyang panahon, at siyang maipagmamalaki hindi lamang sa buong Pilipinas kundi sa antas at larangan ng panulaang internasyonal.
  Manila: University of Santo Tomas Publishing House, 2004
  ISBN: 971-506-304-7
  164 pages

  No Comments Yet.

  Leave a comment