• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Magpakatao: Ilang Babasahing Pilosopiko

  Magpakatao: Ilang Babasahing Pilosopiko

  Roque Ferriols

  Winner, National Book Award, Philosophy, 1999
  Ang aklat na ito ay isang paanyaya sa katahimikan. Mag-isip tayo sandali ng ating gawain; ang ating pagsisikap magpakatao ay magsisilang ng pag-uunawa. Lahat ng naisulat dito ay bunga ng hirap sa pagpapakatao. Inaanyayahan namin kayo: makisama kayo sandali sa amin, at baka tayo magkaliwanagan. Magtulungan tayo sa pagpapakatao.
  Quezon City: Ateneo de Manila University Office of Research and Publications,, 1999
  ISBN: 971-550-327-6
  195 pages

  No Comments Yet.

  Leave a comment