• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Magsasaka, ang Bayaning di Kilala: Ang Magsasakang Pilipino sa Bagong Panitikan

  Magsasaka, ang Bayaning di Kilala: Ang Magsasakang Pilipino sa Bagong Panitikan

  Winner, National Book Award, Anthology, 1984
  “Para makapangalap ng mga likhang pampanitikan at pansining, kinailangang magpunta sa iba’t ibang lugar sa labas ng Maynila?Rizal. Kinunsulta rin ang mga pahayagang masa na nililimbag sa mga rehiyon at mga manunulat artista na tuwirang lumilikha para sa kilusang magsasaka. Mangyari pa’y maraming likha ang tiyak na hindi napasakamay ng patnugutan, kaya’t ang kasalukuyang antolohiya ay kapiraso lamang ng kabuuang larawan ng pag-unlad ng bagong panitikan at sining mula noong Setyembre 21, 1972, nang ipataw ang batas militar sa buong bansa.”?Mula sa tagalimbag
  Manila: Anakpawis, 1984
  ISBN: no record
  169 pages

  No Comments Yet.

  Leave a comment