• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Makinilyang Altar

  Makinilyang Altar

  Luna Sicat-Cleto

  Winner, Madrigal-Gonzalez Best First Book Award, Literature, 2004
  “Sa Makinilyang Altar, hinahabi ni Sicat-Cleto sa pamamagitan ng sinulid ng wika ang isang malaki at masalimuot na ginantsilyong mantel, isang mantel ng Buhay, Kamatayan, at Pagkabuhay, na nagsisilbing panlambong sa altar na kinapapatungan ng tatlong makinilya: ang makinilya ng kanyang ama, ang makinilya niya, at ang makinilya ng manunulat na Filipino.”?Tony Perez, sa paunang salita
  Quezon City: University of the Phillipines Press, 2002
  ISBN: 971-542-365-5
  151 pages

  No Comments Yet.

  Leave a comment