• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Pagmumini-muni at Pagtatalak ng Sirenang Nagpapanggap na Prinsesa: Mga Piling MaiklingSanaysay

  Pagmumini-muni at Pagtatalak ng Sirenang Nagpapanggap na Prinsesa: Mga Piling MaiklingSanaysay

  J.I.E. Teodoro

  Winner, National Book Award, Essay, 2008
  None
  Pasig City: Anvil Publishing, 2007
  ISBN:
  257 pages

  No Comments Yet.

  Leave a comment