• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Pagsalubong sa Habagat

  Pagsalubong sa Habagat

  Lamberto E. Antonio

  Winner, National Book Award, Poetry, 1986
  Also published by Kaunlaran Press, 1986.
  Nagsimulang makilala si Lamberto E. Antonio sa masugid niyang pagtataguyod ng modernismo sa tulang Pilipino. Sa paglabas ng kanyang Hagkis ng Talahib (1980), naging ganap ang pagkilala sa natatangi niyang kakayahang isataludtod ang “damdaming naninigid at paniwalang pinakalirip.” Ang Pagsalubong sa Habagat ang pinakahuling yugto ng kanyang masagisag at maharayang pagsisiwalat.
  Quezon City: Aklat Peskador, 1986
  ISBN: 971-101-503-X
  87 pages

  No Comments Yet.

  Leave a comment