• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Pambungad sa Metapisika

  Pambungad sa Metapisika

  Roque J. Ferriols, SJ

  Winner, National Book Award, Philosophy, 1991
  Noong 1969, nagsimulang magturo ng pilosopiya si Padre Ferriols sa wikang Filipino. Nag-iisa siyang nangahas na bigkasin ang tunay na umiiral, o “Meron” sa katutubong wika, sa panahong Ingles lamang ang naghaharing wika sa mga pamantasan at inakala pang tanging wika ng pag-iisip. Sa pamamagitan ng tahasang paglalarawan at pagpapaliwanag ng karanasan sa wikang Filipino, naipakita ni Padre Ferriols kung paano kumakagat o nag-uugat ito sa tunay na umiiral o “Meron” sa bukod-tanging paraan. Pinayaman din ni Padre Ferriols ang katutubong kalinangan nang isulat niya ang kanyang Pambungad sa Metapisika.
  Quezon City: Ateneo de Manila University Office of Research and Publications,, 1991
  ISBN: 971-550-405-1
  241 pages

  No Comments Yet.

  Leave a comment