• Home
 • Transparency
 • Contact Us
 • Sawikaan 2004: Mga Salita ng Taon

  Sawikaan 2004: Mga Salita ng Taon

  Galileo S. Zafra, Romulo P. Baquiran Jr.

  Winner, National Book Award, Linguistics, 2006
  Ang Sawikaan 2004 ay isang masinsinang talakayan para piliin ang pinakanatatanging salitang namayani sa diskurso ng sambayanan nitong nakalipas na taon. Itinaguyod ito ng Filipinas Institute of Translation, katulong ang U. P. Institute of Creative Writing at U. P. Sentro ng Wikang Filipino. Sa tangkilik ng Blas F. Ople Foundation na nagkaloob ng gantimpala sa mga itinanghal na salita, matagumpay na naidaos ang proyekto nang ipagdiwang ang Buwan ng Wika noong Agosto 2004.
  Quezon City: University of the Philippines Press and Filipinas Institute of Translation, 2005
  ISBN: 971-542-481-3
  100 pages

  No Comments Yet.

  Leave a comment